Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1980 (jaargang 21) » No. 1 » pagina 18-25

De Andijker tak Brander

Vanwaar die naam? Brander is met vele andere een beroepsnaam. Wat deed de eerste die "Brander" genoemd werd? Brandde hij kolen, kalk, koffie, cacao? Stookte hij jenever? Waarschijnlijk geen van alle. De stamvader van onze Branders heet "kapitein of brander". Hij verdiende dus zijn kost op het water. Bij de oude zee-oorlogen, toen alles nog zeilvaarf was, gebruikte men branders, schepen met hooi, stro, takkenbossen en ander brandbaar materiaal. Die werden voor de wind af naar de schepen van de vijand gestuurd, met de bedoeling diens zeilen te verbranden. Want een schip zonder zeilen is stuurloos. Omdat de branders, door hun licht gewicht, hoog op het water lagen, bereikte men het gewenste doel meestal en tegenweer was moeilijk. Brand werd toen nog met emmers water geblust.
Hiermee is de naam Brander wel verklaard.
De oudste die wij vonden was:

I.1
PIETER THEUNISZ, geb. 16...., begraven Andijk 5-6-1708, trouwt Andijk 28-1-1680 (als jonggezel van Grootebroek) Geert Gerrits, weduwe van Jan Claesz., waarmee zij 20-8-1673 te Andijk getrouwd was. Bij hem had zij 1 kind: Gerrit, gedoopt te Andijk 29-7-1674. Jan Claesz. trouwde als jonggezel van Westwoud.

Kinderen van Pieter Theunisz. en Geert Gerrits gedoopt te Andijk:
a. Theunis, gedoopt 8-3-1682.
b. Gerrit, gedoopt 10-10-1683, volgt II.2
c. Trijn, gedoopt 22-9-1686
d. Maritje, gedoopt 26-3-1690

Geert Gerrits deed belijdenis 28-10-1674 "van de Geusebuert".
Pieter Theunisz. deed belijdenis 1-6-1681 "alias de Brander", Buertje. In 1682 heet hij "de Brander of Capitein" .

II.2
GERRIT PIETERSZ. "Cappeteyn of Brander", zoon van I, ged. Andijk 10-10-1683, begr. Andijk 1-3-1727, (63), op het kerkhof, tr. Andijk 20-1-1709 Lijst Jacobs, ged. Wervershoof 23-11-1687, begr. Andijk 31-12-1761 (74) in de kerk, no. 45, dochter van Jacob Jacobsz. en Griet Cornelis.
Gerrit Pietersz. deed belijdenis 13-2-1707 en woonde toen op Munckij, 1723 woonde hij op de Geusebuert.

1 kind gedoopt te Wervershoof:
a. Trijn, gedoopt 6-11-1709, begr. Andijk 10-6-1745 (35), tr. Andijk 27-10-1730 Claas Sijmensz. Bakker.

2 kinderen, waarvan geen doopdatum te vinden is:
b. Maartje, begr. 9-12-1717
c. Pieter, volgt III.3

III.3
PIETER GERRITSZ. BRANDER, zoon van 2, geen doopdatum, begr. Andijk 5-4-1794, tr. plm. 1748 (geen plaats of datum) Sou (Suzanna) Jacobs Buysman, ged. Andijk 3-3-1726, begr. Andijk 10-10-1794 (68), d.v. Jacob Nannesz. Buysman en Maartje Tijs' Cocksen.

Kinderen gedoopt te Andijk:
a. Gerrit, gedoopt 6-4-1749, volgt IV.4
b. Maartje, gedoopt 27-2-1752, tr. Andijk 23-12-1770 Reindert Claasz. Cooyman (1e classe 30 gld). Zij werd begr. Andijk 26-5-1787 (35).
c. Tijs en
d. Trijntje, gedoopt 1-12-1754
e. Tijs, gedoopt 8-2-1756, volgt IV.5
f. Cornelis, (woonde 1795 te Hoogkarspel).
g. Jacob, geen doopdatum.

Gerrit Pietersz. Brander werd "Pieter Lijsten" of "Lijsz" genoemd naar zijn moeder Lijst Jacobs. 30-3-1795 was er deling van de erfenis van Gerrit Pietersz. Brander, voor notaris Pieter Schotsman te Grootebroek.

IV.4
GERRIT PIETERSZ. BRANDER, zoon van 3, ged. Andijk 6-4-1749, overl. Andijk 2-12-1831 (82), tr. Andijk 4-7-1790 Maartje Jans' Groot, ged. Andijk 8-5-1768, begr. Andijk 2-7-1847 (83), d.v. Jan Nannesz. Groot en Aafje Pieters' Boeijer.

Kinderen geboren te Andijk:
a. Aafje, geboren 9-7-1790, overl. 17-7-1831 (41), tr. 30-1-1812 Dirk Bakker Jansz. broodbakkersknecht.
b. Pieter, geboren 21-2-1793, volgt V.6
c. Soutje, geboren 6-2-1801, overl. 19-12-1858, tr. 6-4-1820 Jacob Kooyman Klaasz., veehouder.

IV.5
TIJS PIETERSZ. BRANDER, zoon van 3, veeman, ged. Andijk 8-2-1756, overl. HoogkarspeI 8-1-1817 (60), tr. Andijk 30-3-1788 Barber van Meteren, geb. 1762, overl. HoogkarspeI 4-5-1816 (54), d.v. Jan van Meteren en ..........

1 Kind geboren-te Andijk:
a. "Jan van Meteren", geb. 16-8-1788 jong overleden.

Kinderen geboren te Hoogkarspel:
b. "Jan van Meteren", ged. 1-2-1790, tr. 1e 1821 Aagt Jans' RolIe, 2e 1837 Bregje Sluis Herkes.
c. Soutje, ged. 17- 6-1791
d. Pieter, geb. 14- 5-1795, tr. 1818 Gerritje Koomen.
e. Dirk, geb. 11-10-1797, tr.1833 Geertje Woort
f. Cornelis, geb. 30- 8-1799, tr. 1822 Geertje Woort.
(Deze Hoogkarspeler tak is hier niet verder uitgewerkt).

V.6
PIETER BRANDER Gerritsz., zoon van 4, veehouder/landman, geb. Andijk 21-2-1793, overl. Andijk 22-2-1875 (82), tr. 1e Andijk 1-10-1815 Antje Abbekerk, geb. Andijk 14-12-1795, overI. Andijk 29-6-1824 (28) in de kraam, d.v. Pieter Abbekerk en IJtje de Vries Kld.

Kinderen geboren te Andijk:
a. Maartje, geboren 25-11-1815, tr. 18...... Lourens Gorter.
b. Gerrit, geboren 24-11-1816, volgt Vl.7
c. IJtje, geboren 20-5-1819, overl. 4-1-1871 (51), tr. 1839 Maarten Groot Nannesz.
d. Antje, geboren 28-5-1824, overI. 12-2-1900 (75), tr. 18...... Cornelis Vlaar.

Antje Brander werd als kind opgevoed door haar grootouders Gerrit Brander en Maartje Groot (IV.4).

Pieter Brander Gerritsz. hertrouwt Andijk 8-12-1826 Trijntje Abbekerk (zuster van Antje), geb. Andijk 25-5-1805, overl. Andijk 27-2-1872 (66), d.v. Pieter Abbekerk en IJtje de Vries Kd.

Kinderen geboren te Andijk:
e. Marijtje geboren 26-9-1826, de ouders "beiden ongehuwd". tr. 1e 1848 Jacob Kooiman Arisz., timmerman. tr. 2e 1864 Klaas van der Hoff.
f. Jan, geboren 26- 3-1828, volgt VI.8
g. Pieter, geboren 6-3•1832, overl. 11-5-1832 "nog geen jaar".
h. Cornelis,  geboren 6- 3-1832, volgt VI.9
i. Aafje, geboren 27-4-1840, overl. 4-7-1861 (21), tr. plm. 1860 Jacob Boeder Jacobsz.
j. Pieter, geboren 12-7-1850, volgt VI.10

VI.7
GERRIT BRANDER Pietersz., zoon van 6, dagloner/veehouder, geb. Andijk 24-1-1816, overl. ...... ,tr. Andijk 19-1840
Geertje Prins, geb. 1818, overl. ...... ,d.v. Gerrit Prins Gerritsz. en Trijntje Kooyman Jacobsd.

Kinderen geboren te Andijk:
a. Antje, geboren 22-1-1841, overl. Grosthuizen 28-12-1849.
b. Trijntje, geboren 12-8-1842, tr. Beemster 1865 Gerrit Vet, broodbakker Ursem.

Kinderen geboren te Grosthuizen:
c. Maartje, geboren 18-11-1846, tr. 1868 Jan Schuyt, veehouder Hensbroek.
d. Pieter, geboren 15- 8-1850, volgt VII.11.
e. Antje, geboren 7-8-1859, tr. 1880 Frans Bakker, weduwnaar.

Gerrit Brander Pietersz. hertrouwt Berkhout 18-9-1870 Trijntje Bruin, geb. Venhuizen 1827, overl. Berkhout 6-12-1890 (63), wed. van Hendricus Peetoom en d.v. Remmert Bruin en Niesje Groen.

Geen kinderen.

VI.8
JAN BRANDER Pietersz., zoon van 6, landbouwer, geb. Andijk 26-3-1828, overl. BovenkarspeI 16-5-1914 (86), tr. 1e Andijk 21-4-1853 Jantje Toereppel, geb. Grootebroek 9-3-1832, overl. Bovenkarspel 23-11-1865 (33), d.v. Guliam Cornelis Toereppel, bakker en Ariaantje Guiking Tijmensd.

Kinderen geboren te Bovenkarspel:
a. Pieter, geboren 3-5-1854, overl. Arnhem 28-2-1882 (27), boekbinder.
b. Adriaantje, geboren 18-12-1855, overl. 14-9-1929 (73), tr. 26-4-1876 Jan Kooiman Dirksz., landman Bovenkarspel.
c. Trijntje, geboren 16-11-1857, tr, 1876 Klaas Jongert.
d. Aafje, geboren 29-3-1862, overl. 23-3-1953 (90), tr. 27-4-1882 Jacob Roos.
e. Guliam Cornelis, geboren 26-6-1865, volgt VII.12.

Jan Brander Pietersz. hertrouwt Bovenkarspel 30-11-1876 Neeltje Bakker, geb. Bovenkarspel .... 1839, overl. Bovenkarspel 25-1-1877 (37), wed. van Simon Aaij en d.v. Jan Bakker, veldwachter en Trijntje Ruiter.

Geen kinderen.

Jan Brander Pietersz. hertrouwt BovenkarspeI 14-2-1878 Marijtje Bakker, geb. Enkhuizen .... 1843, overl. ...... , weduwe van Klaas Swagennan en d.v. Jan Bakker, landman en Aafje Hovenier.

Kinderen geboren te Bovenkarspel:
f. Jan, geboren 24-7-1879, volgt VII.13.
g. Marijtje, geboren 28-9-1882, overl. 11-3-1959 (76), tr. 12-5-1904 Cornelis Mantel Kz., tulpenkweker.

VI.9 
CORNELIS BRANDER Pietersz., zoon van 6, veehouder/landbouwer, geb. Andijk 6-3-1833, overl. Andijk 28-7-1906, tr. Andijk 8-5-1855 Aaltje Kooijman Reindersd., geb. Andijk 25-9-1833, overl. Andijk 13-8-1907 (73), eigen graf, d.v. Reinder Kooijman Pietersz., burgemeester, en Grietje Mooy Jacobsd.

Kinderen geboren te Andijk:
a. Pieter, geboren 4-5-1856, volgt VII.14
b. Grietje, geboren 24-10-1858, tr. 9-5-1880 Tjemke Tensen Pietersz.
c. Trijntje, geboren 4-11-1862
d. Reinder, geboren 4-11-1862, begr. 30-1-1864 (14 mnd.)
e. Reinder, geboren 10-2-1865, begr. 22-5-1865 (3 mnd.)
f. Reinder, geboren 14-6-1866, begr. 21-6-1866 (2 mnd.)
g. Reinder, geboren 28-1-1870, volgt VII.15
h. Jan, geboren 11-11-1871, overl. 1-2-1872 (3 mnd.)
i. Trijntje, geboren 22-3-1877, overl. 11-3-1878 (11 mnd.)

(Van de negen kinderen maar drie getrouwd)

VI.10
PIETER BRANDER Pietersz., zoon van 6, landbouwer, geb. Andijk 12-7-1850, overl. Andijk 28-9-1872 (22), tr. Andijk 5-5-1870 Grietje Groot, geb. Andijk 21-12-1850, overl. Hoorn 17-10-1938 (87), d.v. Pieter Groot Jacobsz. en Trijntje Groot Pietersd.

Geen kinderen.

Grietje trouwde nog driemaal:
1873 met Willem Prins
1879 met Willem Helder
1894 met Lieuwe Jonker
Zij overleefde alle vier mannen!

VII.11
PIETER BRANDER Gerritsz., zoon van 7, landman, geb. Oosthuiien 15-8-1850,overl. ...... , tr. Avenhorn 13-4-1871 Grietje Bakker, geb. Avenhorn 13-1-1851, overl. ...... , d.v. Arie Bakker, burgemeester en Trijntje Nierop.

1 kind geboren te Berkhout:
a. Geertje, geboren 29-6-1872, overI. Alkmaar 21-4-1951 (78), tr. Hensbroek 27-4-1893 Teunis Helder Kz., caféhouder.

VII.12
GULIAM CORNELIS BRANDER Jansz., zoon van 8, geb. Bovenkarspel 26-6-1865,overl. Alkmaar 28-11-1956 (91), tr. 30-4-1897 Geertje Visser, geb. .... 18.., overl. Westerblokker 27-9-1958, d.v. ......

Kinderen geboren te Hoogkarspel:
a. Jan, geboren 18-2-1897, overl. 23-6-1917 (20).
b. Catharina Johanna, geboren 2-11-1902, tr. 8-9-1926 R.W. Frese.
c. Guliam Cornelis, geboren 6-1-1907, overl. 3-6-193 I (24).

VII.13
JAN BRANDER Janz., zoon van 8, leraar aardrijkskunde H.B:S., geb. BovenkarspeI 24-7-1879, overI. Vlissingen 12-3-1964 (84), tr. Frederika Wilhelmina Harlaar, geb. Enkhuizen 4-10-1881, d.v. ......

Kinderen geboren te ......
a. Jan, geboren 1908, hetzelfde jaar overleden.
b. Frederika Wilhelmina, geboren 2-9-1909, overI.18-6-1979 (69).
c. Marie, geboren 19-1-1912, ongehuwd.
d. Janna, geboren 20-2-1915, ongehuwd, overl. 12-2-1952 (36).

Jan Brander was onderwijzer te Amsterdam. 1910 naar Vlissingen, leraar zeevaartschool. Schreef 1933: "Het eiland Jan Mayen en de overwintering aldaar 1633/34". Schreef 1955: "Jan Mayen in heden en verleden". Schreef ook over het Westfries dialect in de Enkhuizer Courant, aug. 1924.

VII.14
PIETER BRANDER CorneIisz., zoon van 9, landbouwer/gemeentesecretaris 1895 - 1902, geb. Andijk 4-5-1856, overl. Andijk 28-7-1902 (56), tr. Andijk 4-5-1878 Dirkje Bakker, geb. Zwaagdijk 25-3-1858, overl. 28-9-1938 (80), d.v. Cornelis Bakker en Jantje Kool.

Kinderen geboren te Andijk:
a. Cornelis, geboren 4-5-1879, volgt VIII.16.
b. Jantje, geboren 17-6-1883, begr. 8-4-1884 (9 mnd.)
c. Jantje, geboren 14-7-1885, verpleegster, ongehuwd te Hoorn.
d. Reinder, geboren 6-9-1890, volgt VIII.17.
e. Aaltje, geboren 27-11-1892, overl. 15-1-1972 (79), Hoorn.

VII.15
REINDER BRANDER Cornelisz., zoon van 9, geb. Andijk 28-1-1870, overl. 27-11-1926 (56), tr. Venhuizen 18.... Marijtje Schoenmaker, geb. 18-1-1874,overl. 24-8-1862 (88), d.v. Dirk Schoenmaker en Aafje Vis.

Geen kinderen.

VIII.16
CORNELIS BRANDER Pietersz., zoon van 14, zaad- en bloembollenteler en -handelaar, geb. Andijk 44-1879, overl. Enkhuizen 23-4-1966 (86), tr. Venhuizen 27-4-1902 Stijntje van Meurs, geb. Hem 14-3-1879, overl. Enkhuizen 25-1-1967 (87), d.v. Gerrit van Meurs en Aafje Schekkerman.

Kinderen geboren te Andijk:
a. Aaltje, geboren 5-7-1902, tr. Enkhuizen 29-10-1927 M.D.R. Koning.
b. Pieter, geboren 20-4-1908, volgt IX.18.
c. Gretha Catharina, geboren 24-7-1920, tr. Enkhuizen 13-11-1941 Jan TooI.

VIlI.17
REINDER BRANDER Pietersz., zoon van 14, geb. Andijk 6-9-1890, overl. Wageningen 29-11-1975 (85), tr. Middenbeemster 16-10-1919 Marie Beets, geb.in de Purmer, gem. Monnickendam 12-2-1897, d.v. Jan Beets en Grietje Leeuwenkamp.

Kinderen geboren te Wageningen:
a. Dirkje, geboren 8-12-1920, ongehuwd.
b. Jan, geboren 17-1-1924, volgt IX.19.

IX.18
PIETER BRANDER Cornelisz., zoon van 16, directeur Cooper Taber (bloembollen/zaden) Bennebroek, geb. Andijk 20-4-1908, tr. Hoofddorp 19-6-1941 Tine Enthoven, geb. Haarlemmermeer 27-2-1916, d.v. Klaas Enthoven Dz. en Anneke van der Sluis.

1 kind geboren te Groningen;
a. Cees geboren 19-7-1942, volgt X.20.

1 kind geboren te Haarlem;
b. Anneke, geboren 25-5-1947.

IX.19
JAN BRANDER Reindersz., zoon van 17, geb. Wageningen 17-1-1924, tr. Ede 28-7-1949 Maud van Mechelen, geb. Batavia (Djakarta) 17-3-1926, d.v. ......

1 kind geboren te Balik Papan:
a. Flora Ellen, geb. 1951, gehuwd met ?

1 kind geboren te Arnhem:
b. Reinder Steven, geb. 6-1-1957, ongehuwd.

X.20
CEES BRANDER Pietersz., zoon van 18, gediplomeerd vinoloog en likeurist/slijterij, geb. Groningen 19-7-1942, tr. Bennebroek 29-7-1971 Johanna Maria Mesman, geb. Haarlem 3-2-1950, d.v. ......

1 kind geboren te Haarlem:
a. Annabelle, geboren 7-5-1974.

De grotere Hoogkarspeler tak Brander (nages1acht van Tijs Brander en Barber van Meteren) is hier niet uitgewerkt. Mogelijk verschijnt er nog eens een familieboek Brander?

Met excuus voor de ontbrekende datums.

Piet Kistemaker
oktober 1979.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap