Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1983 (jaargang 24) » Inhoud

Inhoud Kwartaalbladen 1983 (24e jaargang)

 

Nr. 1 Van de penningmeester
Een Westfriese familie Stam
Aanvullingen genealogie Noordeloos
Nogmaals: de geslachten Hoek, Spaans
en Hoek Spaans

Familie Appelman, oudste generatie
Nog éénmaal familie Zeeman
Vragenrubriek

1-2
2-22
23-24

25-28
29-31
32
32
Nr. 2 Nieuwe uitgaven en aanwinsten
Wie maakt een genealogie Opdam?
Groenewoud, een burgemeestersfamilie te Koedijk,
met de daaruit stammende familie Groenewoud Kramer
Laagland (Leegland/Leeglander) II
De familie Laagland te Sijbekarspel
De Rantjes van de Omval
Vier voorvaders van Dirk Tin, zouaaf

 

33
34

35-43

43-50
51-61
62-64
Nr. 3 Historische dag van de Culturele Raad
Brugman
Vragenrubriek
Genealogie van der Neer
Overzicht genealogische publicaties

 

65
65-78
79
80-91
92-96
Nr. 4 Van de penningmeester
Nieuwe uitgaven
Het geslacht Wit, voorheen Welboren
Vragenrubriek
Stamreeks familie Pater
Geslacht Tin

 

97
98
98-107
107 en 115
108-115
116-128

Oude jaargangen van ons tijdschrift zijn nog leverbaar, klik hier voor meer informatie.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap