Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1983 (jaargang 24) » No. 1 » pagina 25

NOGMAALS: de geslachten HOEK, SPAANS en HOEK SPAANS

In de 2e jaargang (1957) van 'Westfriese Families' verscheen het artikel 'De geslachten Hoek, Spaans en Hoek Spaans.' Het derde gezin Hoek Spaans dat daarin werd vermeld, was dat van Pieter Hoek Spaans (geb. Oudendijk 12-9-1808) en Aaltje Boon met wie hij op 31-3-1833 te Oudendijk in het huwelijk trad. De auteur besloot zijn artikel destijds als volgt:

'Pieter Hoek Spaans was boer te Oudendijk. Hij overleed daar op 31-10-1862, waarna zijn vrouw blijkbaar naar elders vertrok. Van dit echtpaar zijn geen kinderen bekend'.

Pieter en Aaltje hebben echter niet onafgebroken tot 1862 in Oudendijk gewoond, zoals uit bovenstaande tekst zou kunnen worden afgeleid en zij hadden wel degelijk kinderen. Tussen de drie bovenaangehaalde zinnetjes ligt een van die menselijke tragedies verborgen die in welhaast elke familie voorkomen, het verhaal van een maatschappelijke neergang die in dit geval resulteerde in een vertrek uit West-Friesland van de betreffende familietak. Geen van de talrijke nakomelingen van Pieter en Aaltje zou naar het stamland terugkeren.

Onderstaande gegevens beogen een aanvulling te zijn op genoemd artikel.

Wij pakken de draad op bij de ouders van Pieter: Cornelis Pieterszn Spaans en Jantje Klaasdr Spaans. Cornelis (geb. Oudendijk 7-12-1777) was de oudste zoon van Pieter Hoek Spaans en Aaltje Peereboom. Jantje (geb. Avenhorn 5-1-1777) was de vijfde van de zes dochters van Claas Schoneman Spaans en Grietje Symens Goedhart. Cornelis en Jantje waren in Oudendijk op 17-4-1803 in gemeenschap van goederen getrouwd. In de daarop volgende jaren werden uit dit huwelijk de volgende kinderen geboren: Antje (Oudendijk 14-4-1804), Grietje (Oudendijk 20-4-1806), Pieter Hoek (Oudendijk 12-9-1808), Klaas (Oudendijk 12-8-1811) en Aaltje (Oudendijk 3-2-1814). Laatstgenoemde overleed echter al op 2-jarige leeftijd, zodat wij haar verder buiten beschouwing laten. Toen de burgerlijke stand werd ingevoerd raakte Pieter de toenaam Hoek kwijt, omdat kinderen vanaf dat moment dezelfde naam kregen als hun vader en men de naam Hoek als deel van de achternaam was gaan zien. Ik kom hier aan het eind van deze bijdrage nog op terug.

Cornelis was boer en had een eigen bedrijf van bescheiden omvang. In 1815 erfde Jantje uit de nalatenschap van haar kinderloos overleden tante Antje Symens Goedhart (de weduwe van Cornelis Corneliszn Spaans, een zoon van Cornelis Corneliszn Spaans en Antje Pieters Hoek), een woning aan de Zomerdijk onder Oudendijk en negen percelen grasland (acte van scheiding en verdeling van deze nalatenschap, verleden voor notaris Claas Boldingh te Hoorn op 20-4-1815). Het bedrijf van Cornelis onderging door deze erfenis dus een aanzienlijke uitbreiding.

Volgende pagina »


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap