Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1984 (jaargang 25) » Inhoud

Inhoud Kwartaalbladen 1984 (25e jaargang)

 

Nr. 1 Ter nagedachtenis aan Mr. P.C. Avis
Bestuursmededelingen
Aanvullingen/rectificaties fam. Stam
Vragenrubriek
Laagland/Leegland/Leeglander III
Westfriese Zouaven

 

1-2
2
3-9
10, 23
11-22
24-32
Nr. 2 Nieuwe uitgave: Sietses/de Vries
Nieuwe aanwinsten in onze bibliotheek
Vragenrubriek

Westfriese Zouaven (vervolg)
De Koedijker familie Schuit(emaker)
Moorman, een RK-farnilie uit Den Helder

 

33
33-34
34,
54-55
35-47
48-54
56-64
Nr. 3 Uit het bestuur, contactmiddag, nieuwe uitgave
Moorman, een RK-familie uit Den Helder (vervolg)
Vragenrubriek
Nogmaals de familie Paay aan de Noorddijk op de Bangert
Familie Jeltes
Processen te Koedijk wegens schending van trouwbeloften
Hoedt u voor fantasie!

 

65-66
66-74
74, 91
75-80
81-91
92-96
96
Nr. 4 Van de penningmeester
Genealogie familie Opdam, ook wel Obdam
Processen te Koedijk wegens schending van trouwbeloften (vervolg)

 

Familie-perikelen

97
98-121
122-132

Oude jaargangen van ons tijdschrift zijn nog leverbaar, klik hier voor meer informatie.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap