Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1989 (jaargang 30) » No. 1 » pagina 30

Spinnen en weven aan de Langedijk en in de omgeving

 

Uit dit huwelijk werden te Koedijk gedoopt:
Neel
Hendrik
Maertje
Neel
10-1-1694
8- 5-1695
2- 8-1699
25-12-1701

Kort daarna overleed Guijrtje Frerix (imp. begr. 19-1-1702 pro deo).
Gerrit Barentsen trouwde als weduwnaar 21-5-1702 (imp. 6-5-1702 pro deo) met Lijsbet Jans j.d., beiden van Koedijk.
Bij de doop van hun kinderen:
Jan 4-3-1703, imp. begr. 27-3-1703 pro deo
Grietje 10-5-1705, imp. begr. 3-8-1705 pro deo
wordt de vader genoemd: Gerrit Barents Wever.
Impost begraven: Gerrit Barentsz Wever 12-6-1711 pro deo.

0p 8-1-1719 trouwden te Koedijk Geref. Gerrit Barentsz j.m. en Maartje Pieters j.d., heiden van Koedijk. Bij de impost op het trouwen 24-12-1718 (pro deo) wordt hij genoemd Gerrit Barentsz Linnesmit.
Bij de doop van hun kind Antje op 3-1-1723 heet de vader Gerrit Barentsz Wever en als hij op 2-2-1723 de impost wegens het begraven van dit kind aangeeft (pro deo) is het weer Gerrit Barentsz Linnensmit.
Bij de impost voor zijn begraven op 29-8-1723 (pro deo) heet hij dan weer Gerrit Barentsz Wever.

In de loop der jaren hebben meerdere wevers te Koedijk gewoond. Wat meer bijzonderheden zijn bekend door het overlijden van Hendrick Gerritsz Wever, ook wel genoemd Linnenwever. Deze wever was blijkbaar geheel tot armoede vervallen, want zijn nalatenschap kwam na zijn overlijden (imp. begr. 27-10-1720 pro deo) in het bezit van de Diaconie.

In de diaconierekeningen komen de volgende posten voor:
1720, 7 dec Betaald aan de gildeknecht van het weversgilde te Alkmaar voor het bekend maken van henderijck de wevers boelhuis ƒ 0-12-0
10 dec. Ontvangen van het boelbuis van henderijck de wever ƒ 31-6-0
1721, 4 jan. Betaald aan de Brouwer in de Star Kroon te Alkmaar voor 1/2 ton bier tot de begrafenis van henderijck de Wever ƒ 6-0-0
12 jan. Betaald aan Guurt aerjens voor het oppassen van henderijck de wever in zijn ziekte en voor het wassen en schoonmaken van het "weefgetouw" ƒ 2-19-0
24 febr. Ontvangen van Jan Olefsen in mindering van de kooppeningen van een : "weeftou", door hem gekocht uit de nagelaten boedel van hendrick gerritsz wever ƒ 11-0-0

J.P. Geus, Merellaan 325,
2903 GN Capelle ald IJssel.

« Vorige pagina


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap