Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1994 (jaargang 35) » No. 3 » pagina 82

Veertig Jaar Westfriese Families

Bij het bereiken van een mijlpaal is het de gewoonte om terug te zien. Een goede gewoonte, omdat bij de gewone gang van zaken wel eens wordt voorbij gelopen aan gebeurtenissen, welke zeer memorabel zijn.
Een vereniging wordt opgericht en vele bestuursleden stellen hun capaciteiten en vrije tijd belangeloos ter beschikking. Maar zelden ontvangen zij een schouderklopje. Daarom wil ik dan ook als eerste hen gedenken en bedanken, die de huidige Stichting maakten tot wat zij nu is, een door en door gezonde organisatie.
De start in september 1954 was moeilijk, maar de oprichters waren zo gedreven, dat de tekorten soms uit eigen zak werden betaald. Na een korte periode van vallen en opstaan begon het kleine groepje wat meer aanhang te krijgen. Ik wil vermijden om namen te noemen, maar om de heren Koeman en Avis kan ik niet heen. I-lun vasthoudendheid, maar ook hun vermogen om anderen aan te zetten tot dit werk, was groot.
Hoewel al snel de behoefte bleek aan een mededelingenblad, duurde het toch nog vijf jaar alvorens dit regelmatig verscheen. En hoe! Van zes gestencilde bladzijden groeide het uit naar een volwaardig kwartaalblad met 36 pagina's. Een blad, dat heeft meegeholpen aan de totstandkoming van een enorme informatiebron over de bevolking van Westfriesland. (En dat tegenwoordig ook nog verzameld kan worden in speciale inbindbanden).
Maar er kwam meer. Een kleine beschrijving van het geslacht Pieter Jansz. Donker door Ir. C. Koeman werd de aanzet tot de serie Westfriese Geslachten. Drie en dertig familieboeken zijn inmiddels verschenen, hetgeen een stroom van zesduizend verkochte exemplaren tot gevolg had. Van een simpel getypte stamreeks uitgegroeid tot zeer goed verzorgde familieboeken met veel achtergrond gegevens. Vooral dat laatste, de achtergrondinformatie, is o.m. de verdienste van WFF om amateur-genealogen aan te zetten verder te gaan dan het simpele doop-, trouw- en begraafgebeuren. In die zin heeft het jubileumboekje bij ons 25-jarig bestaan hieraan veel bijgedragen. "Nou ja mekind, zo wazze ze nou, die Westfiezen" van Maria Lucieer-Wit was daar een goed voorbeeld van. Er werden er in drie oplagen 2500 van gedrukt en er wordt nog steeds naar gevraagd.
Het streven naar kwaliteitsverbetering van al onze uitgaven heeft in de loop der jaren nauwelijks tot kostprijsverhoging voor onze leden geleid. Dat dit wordt gewaardeerd blijkt uit de gestage groei van het aantal leden. Juist in deze jubileummaand heeft zich het 900e lid laten inschrijven. Bovendien kunnen deze leden sedert enkele jaren ook gebruikmaken van onze eigen bibliotheek, waarin al onze uitgaven aanwezig zijn, aangevuld met door anderen zelf uitgegeven familieboeken.
DE TOEKOMST? Grote veranderingen vinden reeds plaats. De computer heeft in onze liefhebberij zijn intrede gedaan. De mogelijkheden hiermee zijn onbegrensd. De tijd zal niet ver weg meer zijn dat wij thuis, via een verbinding met de archieven, de registers kunnen raadplegen. Maar wat er ook gebeurt, Westfriese Families zal altijd aanwezig zijn om haar diensten en hulp aan te bieden en de slogan waar te maken "Wie zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd".

A.J. Wit, voorz.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap