Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1995 (jaargang 36) » Inhoud

Inhoud Kwartaalbladen 1995 (36e jaargang)

 

Nr. 1 Voorzitter/secretaris WFF lid van verdienste OWF
900ste lid WFF
Over OVER, Heren van Koedijk en hun verwanten
Noordeloos - enkele aanvullingen
Genealogie de Goede
Nieuwe uitgaven
Vragenrubriek
Correcties en aanvullingen

 

1
1
2-20
21-23
24-33
33
34-35
36
Nr. 2 Over OVER, Heren van Koedijk en hun verwanten (vervolg)
Pronk in de dorpen rond Hoorn (aanvulling)
Vragenrubriek
Jean Laagwater, remplaçant
Een vonnis en executie te Winkel in 1676
Vragenrubriek
Ledenbestand

 

37-54
55-62
62
63-68
69-71
71
72
Nr. 3 Het geslacht Dekker uit Wijdenes (deel 1)
Een merkwaardige aankondiging
Familie Sprong (RK), vanaf 1700
Nieuwe aanwinsten
Een familie de Boer
Is Potveer het vervolg van Ottoviel?
Vragenrubriek
Aanvullingen en correcties
Bestuursmededelingen

 

73-89
89
90-96
96-98
98-106
106
106-107
108
108
Nr. 4 Het geslacht Dekker uit Wijdenes (deel 2)
De familie Sprong, een eeuw aanvulling
Vragenrubriek
Er waren meerdere families Diepsmeer II
Ledenbestand
Openstellingen NH-streekarchieven

 

109-130
131-133
133
134-143
144
144

Oude jaargangen van ons tijdschrift zijn nog leverbaar, klik hier voor meer informatie.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap