Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 2000 (jaargang 41) » Inhoud

Inhoud Kwartaalbladen 2000 (41e jaargang)

 

Nr. 1 Westfriese Famlies op intemet
Familie Kok uit Langedijk
van Koningsdaal
Semeijns
Fam. Enzlin
Sijbecarspel
Nieuwe aanwinsten en vragenrubriek
Voorvaders van Pieter Schuunnan
Landverhuizers I: Eenigenburg

1
1
4
5
7
18
30
32
32
Nr. 2 De genealogie Sluis van Tersluis 
De erfgenamen van Saartje en Jan Jansz Diepsmeer
Voorgeslacht van Willem Kok
Inleiding bij het tweede deel genealogie Sijbecarspel
Vervolg genealogie Sijbecarspel
Landverhuizers (aanv. Eenigenburg) 
Landverhuizers II: Ton
Landverhuizers III: Jonker
Ledenbestand

37
48
51
55
58
65
66
70
72
Nr. 3 Naamsverandering van Keuck in Molenaar c.q. Gast
Een "natuurlijke" vergissing
De genealogie Sluis van Tersluis (slot)
Westfriese lichterschippers
Grosthuizen, 22 april 1860 (Schuiij)temaker)
Verkoop kwartaalbladen
Landverhuizers IV: Dalenberg
Brandt
Landverhuizers V: de Jong(h)
Nieuwe aanwinsten en vragenrubriek
Fam. Helder (WFG VIII), aanvulling

 

73
76
78
87
89
94
95
99
100
106
107
Nr. 4 Bestuurswijziging/jaarbijdrage
De RK familie Spil uit Hem
Vragenrubriek
Landverhuizers VI: Bras
Landverhuizers VII: Ambuul
Landverhuizers VIII: Pool
Wagner
Stamreeks Maartje Moeijes
Vragenrubriek en nieuwe aanwinsten
Ledenbestand en persoonsnamenindex 40 jrg. Westfr. Families

 

109
110
117
118
121
126
132
136
142
144

Oude jaargangen van ons tijdschrift zijn nog leverbaar, klik hier voor meer informatie.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap