Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 2001 (jaargang 42) » No. 3 » pagina 102

West-Friese sporen in verre kerken

Een van de leukste manieren om West-Friezen tegen te komen, is op grafzerken, prenten en dergelijke ver van de geboortegrond. Ik vond er de laatste tijd drie waarmee ik misschien andere lezers een plezier doe. Mogelijk is niet iedereen bekend met de serie publicaties van grafstenen door Bloys van Treslong Prins, die op verschillende archiefinstellingen en bibliotheken in te zien is.

Eilander.
In de consistoriekamer van de hervormde kerk in Den Hoorn op Texel hangen twee voorgedrukte en ingekleurde wensprenten met medaillon en een gedicht in schoonschrift uit 1790 (en 1789) met als ondertekening "In het jaar onses Heeren Jezus Christus anno 1790, Wijdenes op den 25 desember, Cornelis Claasz Eylander".
Het betreft hier een "Kers(t)brief aan mijn eerwaarde peet". Dergelijke wensprenten werden destijds vaak door kinderen voor ouders en andere familieleden gemaakt, waarbij de gedichten doorgaans uit boekjes waren overgeschreven.

Kaiser.
In de Zeemanskerk van Oudeschild te Texel ligt een grafsteen met de tekst: "Hier legt begraven den WEG (weledelgestenge) heer F.E. Kaiser, van Hoorn, oud 20 iaren, 1ste luit(enant ter zee), is verongelukt met 'Lands schip Oranje woudt (oorlogsschip Orangewoud) op den 8 july 1738".

Mesjes.
"J 40. Hier leyt gebraven Mekke Mesjes, schoolmeester en voorsanger tot Grootebroek, beroepen den 12den december 1771, gerust den 15 may 1781 in den ouderdom van 39 jaaren".
Een grafsteen onder het orgel (tegenover de gerfkamer) van de Grote of Sint Joriskerk te Amersfoort. Platte tekst in kapitalen zonder illustratie.

G.J.A. Raven, Bosserdijk 52, 3828 CC Hoogland.

En de heer L. Roobol te Groningen zond ons de navolgende inschrijving, gevonden in het begraafregister van de Skt. Andreaskirche (RK) te Krapendorf (Cloppenburg), dat bewaard wordt in het Bischöfliches Münsterisches Offizialatsarchief te Vechts in Duitsland.

27 juli 1807
Peter Wilhelm van Harlingen, protestants, miles hollandicus, legionis 6tec batal. 2del 3 regime, ex westfriesland.
De vertaling zou z.i. moeten luiden:
Peter Willem van Harlingen, protestants, Nederlands soldaat uit het 6e legioen, 2e bataillon, 3e regiment, van Westfriesland. Het is onduidelijk of 27 juli 1807 de sterfdatum of de begraafdatum is.

Opm. red.: Het is mogelijk dat Peter Willem afkomstig was uit Harlingen en dat met Westfriesland bedoeld wordt het westelijk deel van Friesland in tegenstelling tot het Duitse Ostfriesland.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap