Westfriese families
Westfriese Families

Nieuws » 2015

De eerste 60 jaar van Westfriese Families

Stichting Westfriese Families is in september 1954 opgericht als Commissie Westfriese genealogie en Namenkunde van het historisch genootschap Oud West-Friesland te Hoorn. Al snel werd de commissie genoemd ‘Commissie voor Westfriese Genealogie’. De commissie, actief onder de zinspreuk ‘Wie zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd’, is in 1976 omgezet in een stichting.

Ir. Cornelis Koeman uit Westerblokker heeft een belangrijke rol gespeeld in de eerste twee decennia van Westfriese Families. Hij was in 1954 medeoprichter van de commissie. Vanaf het eerste nummer tot in 1974 was ir. Koeman redacteur van ons tijdschrift. Ook was hij de eerste secretaris, tot 1964. De eerste voorzitter van Westfriese Families was mr. P.C. (Piet) Avis uit Hoorn. Hij vervulde deze functie een reeks van jaren, tot in 1983. Huidig voorzitter is sinds 2009 drs. Harold Bos uit Alkmaar. Hij kent vier voorgangers: Klaas Bant uit Schellinkhout (vanaf 2004), dr. Piet Boon uit Wijdenes (vanaf 1997), Bert Wit uit Haarlem (vanaf 1983) en mr. Piet Avis.

Na ir. Koeman werd Katrien Alida Visser-Molenaar uit Hem secretaris. Haar opvolgers zijn Bert Wit (vanaf 1976) en Ed Dekker (vanaf 1997).De eerste tien jaren van het bestaan van de commissie beheerde ir. Koeman ook de penningen. De na hem komende penningmeesters zijn Gerrit Nes uit Midwoud (vanaf 1964), Katrien Alida Visser-Molenaar (vanaf 1969), Maarten Anne Haas uit Egmond aan Zee (vanaf 1977), Wil Smit uit Alkmaar (vanaf 1996), Cor Langedijk uit Zwaag (vanaf 2009) en Jan Koetsier uit Hoogkarspel (vanaf 2014).

De eerste nummers van ons blad Westfriese Families verschenen onregelmatig en waren gestencild. Vanaf de tweede jaargang wordt ons tijdschrift in gedrukte vorm uitgegeven. In de eerste jaren bleek het niet mogelijk om elk jaar een volledige jaargang uit te brengen. Tussen 1954 en 1963 verschenen drie jaargangen, variërend in aantal nummers. Daarna bestond jarenlang een jaargang uit vier afleveringen. Met ingang van de huidige (55e) jaargang zijn dat drie nummers (dikker en meer kleur).
Anderhalf jaar na de oprichting hadden al 120 personen en instellingen zich geabonneerd op ons blad. Een voorspoedige start! Dit aantal bleef lange tijd ongewijzigd. In de jaren zeventig zette zich een stevige groei in. Nu telt de stichting ruim 500 donateurs.

In de serie Westfriese Geslachten heeft Westfriese Families tot heden 35 familieboeken uitgebracht. De stichting kwam in 2000 met een eigen website in de lucht. Sinds 2010 houdt Westfriese Families jaarlijks een Najaarsfamiliemiddag. Al deze – én ongenoemde – activiteiten hebben als doel ‘het bevorderen van de genealogie in West-Friesland’, zoals geformuleerd bij de oprichting 60 jaar geleden.

Ed Dekker, secretaris

Het bestuur van Stichting Westfriese Families, bijeen op 25 oktober 2014.
Het bestuur van Stichting Westfriese Families, bijeen op 25 oktober 2014.
Vlnr., staand: Cor Langedijk (penningmeester tot 25 oktober 2014), Gré Bakker-Bruijn (hoofdredacteur), Jan Koetsier (penningmeester vanaf 25 oktober 2014), Dilly Koetsier-Speets (depothouder), Jaap Raat, Anneke Helder en Jan de Groot.
Gehurkt: Jaap van Beek, Harold Bos (voorzitter) en Ed Dekker (secretaris). (Foto Mark Koning)


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap