Westfriese families
Westfriese Families

Nieuws » 2014

Pater Jan Appelman 1934-2016

Pater Jan Appelman. Pater Jan Appelman is 27 oktober 2016 op 82-jarige leeftijd overleden in Missiehuis Vrijland te Oosterbeek. Hij is geboren en opgegroeid in de polder Wogmeer (toen gemeente Hensbroek, parochie Spierdijk).

Zijn hele leven heeft hij de Mill Hill-geloofsgemeenschap gediend. Ook op genealogisch gebied was hij heel actief, tot op hoge leeftijd. Westfriese Families heeft daar vele vruchten van mogen plukken.
Als deel 12 in onze serie Westfriese Geslachten publiceerde pater Appelman in 1975 een overzicht van de familie Appelman. De uitgave verscheen in drie delen. In 1991 verrijkte hij de bibliotheek van Westfriese Families met een rijke weergave van zijn kwartierstaat, later gevolgd door diverse aanvullingen.
In hetzelfde jaar bracht hij het boekwerk ‘400 jaar Familie Appelman’ uit. Allerlei archieven bleven voor hem een onuitputtelijke bron van verrassende informatie. In 1994 verscheen ‘500 jaar Familie Appelman’.
De emigratie in 1848 naar de Amerikaanse staat Wisconsin van Jacob Appelman (1817-1907) leidde in 2011 tot een nieuw boekje. In 2014 schonk hij ons een afdruk van een uitgebreid artikel over de historie van het perceel met daarop zijn geboortehuis, kavel A15.
Jan Appelman, zoon van Pieter Appelman en Aaltje van der Eng, is in 1959 in Engeland gewijd tot priester. Tot in 1961 was hij leraar in het Missiehuis te Hoorn. Van 1961 tot in 1973 werkte hij in de missie te Oeganda.
Gedurende 34 jaar, vanaf 1976, was hij pastoor in diverse parochies in het aartsbisdom Kingston, Ontario (Canada).
De Mill Hill Missionaris woonde sinds 2010 in Oosterbeek.

Ed Dekker


© 1954-2023 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap