Westfriese families
Westfriese Families

Nieuws » 2017

Jaap Raat veertig jaar actief bij Westfriese Families

Bij zijn afscheid als bestuurslid van Stichting Westfriese Families is Jaap Raat benoemd tot erelid. Jaap (81) heeft zich veertig jaar ingezet voor Westfriese Families. Hij is het eerste erelid van de stichting.

Voorzitter Harold Bos overhandigde hem in de bestuursvergadering van 21 oktober 2017 in het Timmermansgildehuis te Hoorn bloemen en een oorkonde, behorende bij het erelidmaatschap. Hij bedankte Jaap hartelijk voor al zijn activiteiten vier decennia achtereen voor de bevordering van de genealogie in en rond West-Friesland.
In 1977 nam Jaap in het bestuur van Westfriese Families de plaats in van Aaf Klaver, als afgevaardigde van het hoofdbestuur van het Westfries Genootschap. Jaap nam in 2012 afscheid als bestuurslid van het genootschap. Toenmalig voorzitter Piet Boon van Westfriese Families vroeg Jaap toen aan te blijven als ‘gewoon’ bestuurslid. Nu vindt Jaap het tijd om ruimte te maken voor een jonger iemand.
Jaap Raat, oud-leraar Engels, is geboren in Wervershoof en is getrouwd met Tine Wigmans. Zij wonen in Heiloo. Jaap is sinds 2002 erelid van het Westfries Genootschap. Ook is hij koninklijk onderscheiden. Bij zijn afscheid als bestuurslid van het genootschap in 2002 is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Jaap Raat met oorkonde.
Jaap Raat met oorkonde, behorende bij het erelidmaatschap van Stichting Westfriese Families. Rechts voorzitter Harold Bos. (Foto Ed Dekker)

Maria Schouten
In 1980 publiceerde Jaap in het tijdschrift van Westfriese Families de kwartierstaat van zijn schoonmoeder, Maria Schouten (1899 Wester Blokker - 1965 Hoorn). Zij trouwde in 1925 met koekfabrikant Johannes Reinierus Wigmans (1896 Wervershoof - 1969 Hoorn).
Jaap verrijkte in 1988 de bibliotheek van Westfriese Families met het rijk geïllustreerde boekje ‘Stamboomoverzicht Raat’, nakomelingen en verwanten van Klaas Raat (1788-1834) en Cornelisje Veul (1791-1853). Betovergrootvader Klaas Raat was burgemeester van Wognum.

Theodorus Renckens
In 1998 publiceerde Jaap een boekje over de familie Renckens: de nakomelingen van Theodorus Renckens (1832-1890) en Anna Margaretha Mescher (1834-1886). Theodorus Renckens is zijn overgrootvader, van moederszijde.
Bij het 75-jarig bestaan van het Westfries Genootschap in 1999 gaf Stichting Westfriese Families een speciale aflevering van haar tijdschrift uit met genealogische artikelen over de eerste leden van het genootschapsbestuur. Jaap schreef toen over Jacob de Jong (1869-1932) uit Hoogkarspel.
De kwartierstaat Raat-Renckens van zijn hand verscheen in 2014 in een jubileumuitgave van ons tijdschrift. Deze uitgave werd uitgebracht als boek van 240 pagina's bij het 60-jarig bestaan van Westfriese Families.

Najaarsfamiliemiddag
Voorts verzorgde Jaap in 2010 deels het programma van onze eerste Najaarsfamiliemiddag. Deze succesvolle jaarlijkse bijeenkomst beleefde dit jaar zijn achtste editie.

Jaap, hartelijk dank voor je inzet voor de Stichting Westfriese Families!

Ed Dekker, secretaris


© 1954-2023 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap