Westfriese families
Westfriese Families

Oud familie album aan de vergetelheid ontrukt

Bij de winkel van Dorcas in Heiloo worden heel wat spullen ingeleverd. De vrijwilligers van de Stichting Dorcas sorteren deze spullen uit en alles wat nog bruikbaar is, gaat in de verkoop. De opbrengst wordt besteed aan hulp voor de allerarmsten uit de samenleving. Tijdens het uitsorteren van de ingebrachte spullen troffen de vrijwilligers van de Do”, deed vermoeden dat het album uit eind negentiende - begin twintigste eeuw stamt en dat de personen uit Westfriesland kwamen Het foto album is overhandigd aan de Stichting Westfriese Families.Zo blijft het album voor het nageslacht bewaard. De foto's in deze albums waren deels van namen voorzien.

Aan de hand van deze namen is nader onderzoek verricht en daaruit blijkt dat deze personen voornamelijk in Nieuwe Niedorp hebben gewoond. Het gaat om onder meer de families Van der Stok, Fijnheer, Floor, Strijbis en Van Herwerden. Het artikel is gepubliceerd in Westfriese Families nummer 1 van 2018. Van een aantal foto's hebben we een naam, maar kunnen we deze verder niet plaatsen. Bij een aantal foto's hebben we echter geen naam. Kunt u ons helpen met het in- en aanvullen van namen bij deze foto's?


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap