Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 2019

Jaarverslag 2019 van Stichting Westfriese Families

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 87e jaarboek, pagina 217-219.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2020.

Een grote slag voor Stichting Westfriese Families was het overlijden op 9 maart van onze voorzitter Harold Bos, op 68-jarige leeftijd. Harold werd in 2008 bestuurslid. Een jaar later volgde hij Klaas Bant op als voorzitter.

Namens Westfriese Families sprak onze secretaris een woordje op de herdenkingsbijeenkomst voor Harold in Alkmaar. Voor een uitgebreid in memoriam zie het jaarboek van vorig jaar. Er is nog geen opvolger voor Harold.
Een van zijn initiatieven als voorzitter was onze jaarlijkse Najaarsfamiliemiddag. Zondag 29 september was deze bijeenkomst voor de tiende keer, in dorpscentrum De Brink in Obdam. De middagen voor donateurs en andere belangstellenden zijn uitgegroeid tot informatieve en gezellige ontmoetingen. Ze zijn gratis toegankelijk.
Op de goed bezochte tiende editie verzorgden drie sprekers een presentatie over hun familie: Frank Kok uit Venhuizen, Hans van Kampen uit Schagen (bestuurslid van het Westfries Genootschap) en Klaas Roos uit Alkmaar (ons eigen bestuurslid). Een verslag van de bijeenkomst staat op onze website, www.westfriesefamilies.nl. Bij binnenkomst kregen de bezoekers een traktatie ter ere van het 65-jarig bestaan van Westfriese Families.
De Najaarsfamiliemiddag 2020 wordt gehouden op zondag 20 september, eveneens in De Brink.

Tijdschrift
Verdeeld over drie uitgaven (in april, september en december) omvatte ons tijdschrift totaal 120 pagina's. Het eerste nummer opende met een voorwoord van Harold vanwege het jubileum van onze stichting. Dit artikel bleek zijn laatste bijdrage te zijn aan Westfriese Families. Tal van families zijn belicht in de zestigste jaargang van ons blad. Dat is vooral te danken aan het voortdurende aanbod van kopij en de inzet van Klaas Roos, onze redacteur.
Een royaal geïllustreerd artikel over de nazaten van het Andijker echtpaar Gerrit Prins (1755-1816) en Geertje Willems Groot (1755-1808) voert naar de Verenigde Staten. De emigratie in 1888 van achterkleinzoon Pieter Prins (1859-1931) en zijn vrouw Dieuwertje Kuiper (1861-1935) leidde in 1958 tot de geboorte van Elisabeth Dee Prince. Als Betsy DeVos (getrouwd met Richard Marvin DeVos) werd zij in 2017 benoemd tot minister van onderwijs in de regering van Donald Trump.

Ouder dan duizend jaar
Met z'n dertienen uit één gezin samen ouder dan duizend jaar. De broers en zussen van de Heerhugowaardse familie De Boer bereikten op 11 maart 2019 de gezamenlijke leeftijd van 1006 jaar. Uitzonderlijk. Kruidenier en landbouwer Jan de Boer (1891-1973) en Jacoba Catharina Sijs (1910-2005) kregen vijftien kinderen. Twee van hen zijn overleden, op 60-jarige en 80-jarige leeftijd. Een genealogisch overzicht van deze familie De Boer gaat terug naar Pieter Claas de Boer, die in 1744 in Berkhout trouwde met Trijntje Jans.

Broers en zussen De Boer voor het ouderlijk huis aan de Oostdijk in Heerhugowaard, 2018.
Broers en zussen De Boer voor het ouderlijk huis aan de Oostdijk in Heerhugowaard, 2018. Met z'n dertienen ouder dan duizend jaar.

Bij werkzaamheden kwam onder het toegangspad van de hervormde kerk in Aartswoud een oude grafsteen tevoorschijn. De tekst op de steen was nauwelijks leesbaar. Door volièrezand te strooien, konden de gegevens worden ontcijferd. Het bleek te gaan om de steen van Jacob de Beurs (overleden op 29 april 1664) en zijn ‘huysvrouw’ Mary Dirckx (gestorven op 20 mei 1649). Op een foto in ons blad is de tekst goed te volgen.
Ook aandacht voor de families Meijering/Meijrink, Huisman/Huijsman, Van der Oort/Van der Oord (met in vele generaties een Cornelis), Potter/Stam (aan de hand van een foto in de rubriek ‘Wie zijn deze West-Friezen?’ op onze website), Boelis en Brouwer.
Het voorjaarsnummer bevatte de jaarlijkse index van persoonsnamen die zijn genoemd in de vorige jaargang. Vernieuwd is het titelhoofd van ons tijdschrift. Het is voortaan getooid met het wapen van West-Friesland in kleur.

Bibliotheek
Onze bibliotheek – donateurs kunnen gratis titels lenen – is verrijkt met een aantal schenkingen. ‘Kroniek van de familie Caarls’ omvat twee eeuwen familiegeschiedenis, van 1752 tot 1960. Hoorn en Spanbroek spelen een voorname rol in dit boek. ‘Vier eeuwen het geslacht Bais/Bays/Baijs verhaalt onder meer over diverse broodbakkers in Enkhuizen in de negentiende eeuw.
Aanvullingen ontvingen wij op de familieboeken Nobel en Rooker. Uit de nalatenschap van oud-bestuurslid Jan Gutker de Geus kwamen twee uitgaven: ‘Stamreeks Zijp’ en ‘Een familie Dekker, van wie ben je er een’. Ook schonk hij ons postuum zijn eigen kwartierstaat waarin vele families worden genoemd.
Andere schenkingen betroffen foto's, losse gegevens en andere documenten van genealogische waade. Zo kregen wij een rijk gevulde trommel met bidprentjes, verzameld door Ben Konijn uit Venhuizen. En ook een bestand met 140.000 persoonsnamen, opgebouwd door Hans Sijm uit Andijk.

Met voldoening kijken wij terug op onze deelname aan de tweede Westfrieslanddag van het Westfries Genootschap, 2 november in Schagen. Onze stand met familieboeken en exemplaren van ons tijdschrift is goed bezocht. Ook konden we veel vragen beantwoorden en nieuwe donateurs inschrijven.

Ed Dekker, Secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap