Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 2020

Jaarverslag 2020 van Stichting Westfriese Families

Op de omslag van het eerste nummer in 2020 van ons tijdschrift Westfriese Families staat een foto van Nicolaas Bot. De Andijker mocht maar 34 jaar worden. Hij overleed in 1947 op Timor na een kort ziekbed. Pater Bot werkte in de missie. In 1939, een jaar na zijn priesterwijding, vertrok hij naar Nederlands-Indië.
Onze redacteur Klaas Roos wijdde in ons blad ruim aandacht aan deze zoon van Gerrit Bot en Trijntje Beemsterboer. Na een levensbeschrijving van enkele pagina’s volgt een kwartierstaat van de missionaris. Dit is een overzicht van de ouders van de ouders van de ouders. Deze kwartierstaat telt vijf generaties. Veel vertrouwde familienamen worden hierin genoemd. Zoals Pennekamp, Schaper, Vis, Haakman, Nieuweboer en Hof.

Bij het samenstellen van het genealogische overzicht heeft Klaas Roos dankbaar gebruik gemaakt van gegevens van Hans Sijm uit Andijk. Na zijn overlijden heeft Ina Sijm-Kuip het volledige genealogische bestand van haar man geschonken aan Westfriese Families. Deze collectie bestaat uit meer dan 140.000 namen van personen uit hoofdzakelijk Westfriesland. Wij zijn mevrouw Sijm dankbaar voor de schenking. De informatie blijft bewaard in ons archief.
Ook het artikel ‘Genealogie van Cornelis Jans Koedooder’ is hoofdzakelijk gebaseerd op de verzameling van Hans Sijm.

Wonder
Welke andere families kwamen nog meer aan bod in de totaal 120 pagina’s van de drie afleveringen van ons tijdschrift? We publiceerden het vervolg van de genealogie van Ents Brouwer, een familie uit onder meer Andijk, Sijbekarspel, Westwoud, Hoogwoud en Enkhuizen. Belicht is ook de families O(o)mes, wonend in onder meer Onderdijk, Medemblik, Schagen en Schellinkhout.
Een belangrijk deel van het tweede nummer is gewijd aan de familie Wonder en aanverwante families als Rijkes, Slagter, Kooij, Schoorl, Van Zoonen en Van Twuijver. De aanzet van dit omvangrijke en rijk geïllustreerde artikel gaf Hannie Blaauboer-Wonder uit Wieringerwaard. Zij stelde ons twee oude familiealbums beschikbaar om tientallen portretten te scannen.

Teunis Wonder (1873 Berkhout – 1939 Schagen)
Antje Rijkes (1871 Harenkarspel – 1950 Schagen)
Teunis Wonder (1873 Berkhout – 1939 Schagen) en zijn vrouw Antje Rijkes (1871 Harenkarspel – 1950 Schagen). (foto's collectie Hannie Wonder-Blaauboer)

Verguld zijn we eveneens met een genealogisch overzicht in ons blad van het molenaarsgeslacht Van Schagen, verrijkt met allerlei aanvullende informatie. Als eerste Van Schagen wordt Klaas van Schagen (1743-1809) uit Heerhugowaard genoemd. Hij was molenaar op de ondermolen van de Middelpolder in De Waard. Na zijn dood zette echtgenote Maartje Kos het werk voort. Deze ondermolen stond langs de Molenweg, nabij de Middenweg. De volgende molenaar op deze molen is zoon Dirk van Schagen.
De laatste watermolenaar in de lange reeks is Jan van Schagen, geboren in 1948. Hij ‘zat’ veertig jaar op de Kaagmolen bij Spanbroek, van 1978 tot 2018.

Klaas Rezelman (1837 – Winkel – 1883)
Dieuwertje Wonder (1837 Oude Niedorp 
	– 1907 Alkmaar)
Het echtpaar Klaas Rezelman (1837 – Winkel – 1883) en Dieuwertje Wonder (1837 Oude Niedorp – 1907 Alkmaar). (foto's collectie Hannie Wonder-Blaauboer)

Aanwinsten bibliotheek
Onze bibliotheek is verrijkt met een aantal waardevolle uitgaven. Wij danken de gulle schenkers van harte! Wilt u ook de bibliotheek uitbreiden met een publicatie? Neem contact op met onze bibliothecaris.
Ondernemer Wim Kramer (geboren in 1932) uit Burgerbrug legde zijn levensverhaal vast in het boek ‘'t Ken zo wel toe!’. Hij schreef in 2019 zelf zijn 87 levensjaren uit, met de hand. Met cijfers, bedragen, goede en minder goede handel, anekdotes en krantenknipsels neemt hij de lezer mee door bijna honderd jaar Burgerbrug en wijde omgeving. Het bedrijf dat hij een half jaar na zijn huwelijk – eind 1960 – begon, deed hij op z'n 82e over aan Irene, een van zijn drie dochters.

Paasveetentoonstelling in Schagen.
Paasveetentoonstelling in Schagen. Ondernemer Wim Kramer (rechts) feliciteert loonwerker Cor Meijer met de koop van drie Renaults. (foto familie Kramer).

Boek Pronk
‘De familie Pronk van Zuidermeer tussen 1450 en 2020’ is een reis door de tijd in de regio. Zo laat een vuistdik boek over de familie Pronk zich lezen. De bijna zevenhonderd pagina’s familiegeschiedenis vertellen veel over de afgelopen 570 jaar in het gebied binnen de Westfriese Omringdijjk.
Bij samensteller Hans van Kampen uit Obdam begon de leerzame tocht naar de honkvaste familie van zijn schoonmoeder rond 1450 en eindigde in het heden. De oudst teruggevonden voorvader zal rond 1450 zijn geboren. Van hem is alleen de voornaam bekend: Vechter. Deze naam is afgeleid van Silvester, de 33e paus van de rooms-katholieke Kerk. Zoon Taems Vechters had land in Zuidermeer, bij Spanbroek. En zo geldt Zuidermeer als de bakermat van 1173 achterhaalde Pronken.
Van Kampen volgt in zijn boek ook de gezinnen van dochters.

Veertig jaar getrouwd in 1917, Simon Pronk en Grietje Weel
Veertig jaar getrouwd in 1917, Simon Pronk en Grietje Weel. Zij woonden toen in Blokker. Drie van de negen kinderen waren kloosterzuster. In het midden Simon en Grietje. Achter hen de drie dochters die in het klooster zijn getreden, vlnr. zr. Lambertina (Marijtje), zr. Fabia (Cornelia) en zr. Gemma (Aafje).
Links staan de drie getrouwde zoons met hun vrouwen zittend voor hen, rechts zitten de drie getrouwde dochters met hun mannen achter hen. De zoons zijn vlnr. Jacob (met Geertje Schouten), Gerrit (met Neeltje Boots) en Kees (met Teuntje Hoogland).
De gehuwde dochters zijn vlnr. Dieuwertje (met Ente Sneek), Grietje (met Piet Baltus) en Maartje (met Pieter Schouten). (foto Hans van Kampen).

Halfschepel
‘Genealogie Cornelis Volckertsz uit het Westfriese Grootebroek’ is het derde genealogische boek dat Robert Volkers uit De Meern in korte tijd heeft uitgebracht.
In 2017 verscheen ‘De familie Volker(t)s uit de Schaepskuyl’ (samengesteld samen met Margreet Volkers-Groot uit Waarland) en in 2018 ‘Genealogie van Claes Mauritsz uit het Westfriese Benningbroeck/Aartswoud’. En nu dan nummer drie.
‘De familie Volker(t)s uit de Schaepskuyl’ van 2017 eindigt met een bespiegeling over de mogelijke identiteit van stamvader Jan Volkertsz (ca. 1700) en zijn vrouw Guurtje. Met zijn nieuwe zoektocht ging Robert Volkers terug tot circa 1620 en dat leverde nieuwe feiten over de voorvaderen Volker(t)s op.
Een andere verrassing voor de samensteller was de aansluiting op een nieuwe geslachtsnaam: Halfschepel. ‘Het blijkt dat iedereen op deze aardbol met de achternaam Halfschepel afstamt van onze gezamenlijke voorvader: Cornelis Volckertsz, geboren in circa 1645 in Grootebroek’, meldt de auteur.

Dorpsstraat in Oude Niedorp bij de afslag Zuiderweg (rechts), circa 1965. Rechts café De Vergulde Valk.
Dorpsstraat in Oude Niedorp bij de afslag Zuiderweg (rechts), circa 1965. Rechts café De Vergulde Valk. Cornelis Volckertsz, geboren in circa 1645 in Grootebroek, was op latere leeftijd herbergier van De Valck in Oude Niedorp. (foto Regionaal Archief Alkmaar).

Najaarsfamiliemiddag
Onze elfde Najaarsfamiliemiddag kon vanwege corona niet doorgaan. De bijeenkomst in dorpscentrum De Brink te Obdam stond gepland voor zondag 20 september.

Index op website
Onze website vervult een onmisbare functie voor onze belangrijkste doelstelling: het bevorderen van genealogische activiteiten in het werkgebied van het Westfries Genootschap. Om deze reden is op de website een index geplaatst. Dit nieuwe overzicht bevat ten eerste alle titels van de familieboeken en andere genealogische boeken in onze bibliotheek.
Van een aantal titels zijn ook andere persoonsnamen opgenomen die veelvuldig worden genoemd.
Ook veel voorkomende namen in artikelen die zijn gepubliceerd in alle tot heden verschenen nummers van ons tijdschrift Westfriese Families staan in deze index. Dat geldt eveneens voor persoonsnamen die meermalen voorkomen in artikelen in andere publicaties die aanwezig zijn in onze bibliotheek.
Donateurs van Westfriese Families kunnen gratis onze bibliotheek raadplegen. Een titel kan maximaal drie weken worden geleend. We begonnen het jaar met 314 donateurs. Dat aantal bedroeg aan het einde van het jaar 297.

Ed Dekker, Secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap